Zásady ochrany osobných údajov

V spoločnosti Balotio zbierame a spravujeme údaje používateľov v súlade s nasledujúcou Zásadou ochrany osobných údajov. Tento dokument je súčasťou Zmluvných podmienok Balotio a používaním webových stránok balotio.com (ďalej len “Webová stránka”) súhlasíte s ustanoveniami tejto Zásady ochrany osobných údajov a Zmluvnými podmienkami. Prečítajte si Zmluvné podmienky v ich celom rozsahu a obráťte sa na ne pre definície a kontakty. Informácie, ktoré zbierame, sa používajú na zlepšenie obsahu našich webových stránok a kvality našich služieb a nie sú zdieľané alebo predávané iným organizáciám.

Zbierané údaje

Z každého návštevníka Webovej stránky zbierame anonymné údaje na sledovanie prevádzky a opravu chýb. Príkladom sú informácie ako webové požiadavky, údaje odosielané ako odpoveď na takéto požiadavky, adresa internetového protokolu (IP), typ prehliadača, jazyk prehliadača a časová pečiatka pre požiadavku.

Vyzývame vás, aby ste sa prihlásili a poskytli určité osobné údaje (ako je vaše meno, e-mailová adresa, názov spoločnosti a fakturačná adresa – spoločne “Registračné informácie”), aby sme mohli uložiť váš profil. Na aktiváciu týchto alebo akýchkoľvek iných funkcií založených na prihlásení, používame súbory cookies na ukladanie informácií o reláciách pre vašu pohodlnosť.Súbor cookie je malé množstvo údajov, ktoré často obsahuje anonymný jedinečný identifikátor a ktoré sa odosielajú do vášho prehliadača z počítačov webovej lokality a ukladajú sa na pevný disk vášho počítača. Súbory cookie sú potrebné na používanie služby Balotio. Súbory cookie používame na zaznamenávanie informácií o aktuálnej relácii, ale nepoužívame trvalé súbory cookie. Po uplynutí určitého obdobia nečinnosti sa musíte prihlásiť do svojho účtu, aby ste sa chránili pred náhodným prístupom iných osôb k obsahu vášho účtu.

Budete tiež požiadaní o zdieľanie informácií o svojich voličoch (ďalej spoločne len “informácie o voličoch”), ako sú e-mailové adresy, aby ste mohli využívať našu službu na procesy hlasovania, ako sú rôzne oznámenia, potvrdenie oprávnenosti hlasovať a prijímanie výsledkov hlasovania.

Údaje spojené s vaším profilom si môžete prezerať, meniť a odstraňovať. Ak sa rozhodnete odstrániť svoj účet, kontaktujte nás na adrese support@balotio.com a my sa žiadosťou budeme čo najskôr zaoberať.

Používanie údajov

Vaše osobné údaje používame len na poskytovanie služieb Balotio alebo na komunikáciu s vami o službách alebo webovej lokalite.

Pokiaľ ide o akékoľvek dokumenty, ktoré sa môžete rozhodnúť nahrať do služby Balotio, berieme súkromie a dôvernosť takýchto dokumentov vážne. Ak sa rozhodnete voľbu a jej obsah zverejniť, odporúčame vám upraviť všetky odkazy na osoby a adresy, pretože nemôžeme chrániť verejné údaje a nie sme zodpovední za akékoľvek porušenie zákona o ochrane osobných údajov, za ktoré môžete byť zodpovední.

Na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom, ktoré ukladáme, používame štandardné priemyselné techniky.

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, nezdieľame bez vášho súhlasu, okrem prípadov, keď:

Registráciou do služby Balotio súhlasíte s tým, že od nás budete dostávať e-maily. Cieľom týchto e-mailov je informovať našich zákazníkov o nových verziách a dôležitých oznámeniach. Príležitostne vás môžeme kontaktovať s dotazníkom pre zákazníkov, aby sme získali spätnú väzbu potrebnú na zlepšenie služieb.

Zdieľanie údajov

Vaše osobné údaje nezdieľame s tretími stranami. Externým službám sa pravidelne posielajú len agregované, anonymizované údaje, ktoré nám pomáhajú zlepšovať webové stránky a služby Balotio. Na zhromažďovanie neosobných informácií o návštevníkoch webovej lokality a ich používaní našej webovej lokality a ich návštevách iných kategórií webových lokalít na internete používame službu Google Analytics. Tieto informácie sa používajú na zlepšenie a prispôsobenie našich webových stránok a marketingových aktivít. Ak sa chcete dozvedieť, ako spoločnosť Google používa zhromaždené údaje, navštívte Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google. Vždy sa môžete odhlásiť zo zobrazovania reklamy v službe Google Analytics na všetkých stránkach: navštívte stránku Google a upravte si nastavenia reklám.

Spoločnosť Balotio využíva dodávateľov tretích strán a hostingových partnerov na poskytovanie potrebného hardvéru, softvéru, sietí, úložísk a súvisiacich technológií potrebných na prevádzku služby Balotio. Hoci spoločnosť Balotio vlastní kód, databázy a všetky práva na aplikáciu, všetky práva na svoje údaje si ponechávate vy.

Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov môžeme pravidelne aktualizovať. Používanie informácií, ktoré zhromažďujeme teraz, podlieha Zásadám ochrany osobných údajov platným v čase, keď sa takéto informácie používajú. Ak vykonáme zásadné zmeny v spôsobe zhromažďovania alebo používania informácií, oznámime vám to zverejnením oznámenia na webovej lokalite alebo zaslaním e-mailu. Používateľ je viazaný všetkými zmenami Zásad ochrany osobných údajov, keď používa Služby po prvom zverejnení takýchto zmien.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv napíšte na adresu support@balotio.com. 

Rozumiem